poniedziałek, 16 lutego 2015

Roman Brandstaetter - Krąg biblijny (Ksawery Jasieński)

Zbiór refleksji o Biblii

Treść

Historia poznawania Pisma Świętego przez autora oraz różne refleksje na jego temat. Autor przechodzi od ogólnych tematów do późniejszego omówienia niektórych detali.

Autor

Trudno opisywać treść tej pozycji bez życiorysu pisarza. Autor poznawał Biblię najpierw jako Żyd (głównie Stary Testament), a potem już jako katolik całość. Bardzo biograficzny jest szczególnie rozdział: Testament mojego dziadka, gdzie znajdziemy ostatnie słowa przed śmiercią do wnuka: "Będziesz Biblię nieustannie czytał". Ludziom religijnym często zarzuca się łatwowierność, trudno to jednak powiedzieć o Romanie Brandstaetterze. On dogłębnie sprawdził i przemyślał swoje wierzenia.

Przesada?

Autor między innymi polemizuje ze swoimi współwyznawcami (katolikami), z których wielu w zasadzie nie zna Pisma Świętego. Niektórzy powiedzą, że autor przesadza, gdyż z opisu wynika, że czytanie Biblii to najważniejsza rzecz w życiu. Ale patrząc z drugiej strony czy można być chrześcijaninem bez zapoznania się z Biblią?

Lektor

Ksawery Jasieński to jeden z najlepszych polskich lektorów. Dodatkowo pasował mi swoim głosem do tej pozycji. Są to refleksje autora, który jak kiedyś jego dziadek chce zachęcić do czytania nowe pokolenie, a lektor świetnie oddaje ten sposób pisania.

Podsumowanie

Jest to na pewno ciekawa pozycja dla wszystkich, podchodząca do Biblii i jej czytania z różnych stron. Dzięki temu autorowi udało się ukazać różne aspekty Pisma Świętego.

Krąg biblijny (audioteka.pl) 19,00 zł